Privacyverklaring

Diamond Telecom Products BV privacy beleid

In ons privacy beleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom, hoe we deze verwerken, welke controle u zelf heeft over uw persoonsgegevens en welke procedures we hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen. Het beleid is van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen via onze website, persoonlijk contact via telefoon en email.

Door uw persoonsgegevens met ons te delen en door onze website(s) te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacy beleid hebt gelezen en begrepen. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verzamelen en zijn transparant over het gebruik van deze gegevens. U heeft het recht uw eigen gegevens te controleren, te laten aanpassen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen is om de diensten en producten te kunnen bieden welke klanten van ons afnemen.

Met het oog op uw privacy en de bescherming van uw gegevens definiëren wij persoonsgegevens als gegevens die de identiteit van u of een andere persoon kan vaststellen.

In dit gedeelte leggen we uit op welke verschillende manieren we persoonsgegevens over u verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, raadpleegt u het gedeelte ‘Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?’.

Gegevens die u met ons deelt

We verzamelen persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u met ons communiceert via telefoon, e-mail, onze website, persoonlijk, of anderszins.

U verstrekt ons bijvoorbeeld gegevens wanneer u contact met ons opneemt voor een offerteaanvraag, een technische vraag heeft, een bestelling plaatst, uw voorkeuren en/of accountgegevens bijwerkt.

Tijdens deze interacties deelt u onder andere het volgende met ons: uw naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer(s) voor contact en betalingsgegevens. Die gegevens hebben wij nodig om u een product of dienst te kunnen leveren. We hebben bijvoorbeeld uw betalingsgegevens nodig wanneer u een product koopt en uw adres om het product af te kunnen leveren.

Als u gegevens over andere personen met ons deelt (bijvoorbeeld een ander afleveradres en contactpersoon), dient u na te gaan of die persoon ermee akkoord gaat dat u zijn of haar persoonsgegevens met ons deelt en dat wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid.

Gegevens uit producten

We verzamelen geen informatie uit (verbonden) producten. Wel registreren wij het type en serienummer van elk product met de koper en vermelden slechts de bedrijfsnaam en datum aankoop. Hiermee kunnen we garantieperioden bepalen.

Gegevens uit uw online interacties

We verzamelen en bewaren beperkte persoonsgegevens en bepaalde anonieme, statistische gegevens van alle bezoekers van onze website ongeacht of u ons deze gegevens actief hebt verstrekt of enkel onze website bezoekt. De gegevens die we verzamelen, zijn onder andere het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt, de browsersoftware die u gebruikt, uw besturingssysteem, de datum en tijd van het bezoek.

We gebruiken deze informatie om te zien hoe goed onze website werkt, hoe deze wordt gebruikt en welke informatie de gebruikers het meest bekijken.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de webbrowser door websites worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookies verzamelen persoonsgegevens over u. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt overeenkomstig dit privacy beleid. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst.

Voor meer informatie over de manier waarop we cookies beheren die op onze website worden geplaatst, raadpleegt u ons cookiebeleid.

Communicatie via e-mail

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, kunnen we u ondersteuningsinformatie per e-mail sturen. Zolang u ermee instemt dat wij dit doen, ontvangt u aankondigingen van onze nieuwste producten, aanbiedingen, technische informatie m.b.t. software updates ed. In het onderstaande gedeelte ‘Hoe kunt u de contact wijze wijzigen?’ leest u hoe u onze contact wijze kunt bijwerken of veranderen. U kunt ons ook verzoeken om geen contact meer met u op te nemen.

We verzamelen informatie over hoe u omgaat met onze e-mailberichten, inclusief of ze bij u zijn afgeleverd, of u ze opent, of u ervoor kiest meer te weten te komen over nieuwe ontwikkelingen bij (bijvoorbeeld door te klikken op een koppeling in onze e-mail) en of u ons vraagt geen contact meer met u op te nemen (door te klikken op de afmeldopties die aanwezig is in al onze e-mailberichten).

We gebruiken die informatie op zichzelf en in combinatie met uw klantgegevens (de gegevens die u met ons deelt) zodat we u geen ondersteuning- of marketinginformatie meer sturen wanneer u dit niet meer wilt ontvangen. U hebt het recht bezwaar te maken als u geen ondersteuning- of marketinginformatie meer wilt ontvangen (zie het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’).

Sociale media

U kunt gebruikmaken van sociale media om contact met ons op te nemen of om mensen te laten weten wat u vindt van uw product. Wij gebruiken openbare sociale media om te communiceren over onze producten en diensten en bieden de mogelijkheid contact met ons opnemen via sociale media.

De informatie die u deelt via sociale media waaronder Facebook en Twitter omvat soms persoonsgegevens welke u vrijwillig verstrekt. Deze informatie behandelen we slechts intern en zal nooit aan derden worden verstrekt.

Deze sociale mediawebsites hebben gewoonlijk hun eigen privacy beleid waarin wordt uitgelegd hoe ze uw persoonsgegevens gebruiken en delen. U dient het betreffende privacy beleid aandachtig door te nemen voordat u deze websites gebruikt, om er zeker van te zijn dat u zich kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De belangrijkste reden om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, is om de diensten en producten te kunnen bieden die u van ons afneemt.

We gebruiken de persoonsgegevens die u met ons deelt als volgt:

– Om op uw vragen en verzoeken te antwoorden.

– Om met u te communiceren.

– Om diensten en ondersteuning voor onze producten te leveren.

– Voor klanttevredenheidsonderzoeken, zodat we kunnen bepalen welke verbeteringen in onze diensten en producten kunnen worden aangebracht en uw ervaring kunnen verbeteren als uondersteuning nodig hebt.

– Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het beleid of de algemene voorwaarden en ook andere zaken waarover wij u moeten informeren.

– Om uw contactervaring met ons in de toekomst aan te passen en te verbeteren, bijvoorbeeld door u producten en aanbiedingen te laten zien waarvan we denken dat ze u interesseren, zowel op onze websites als op bepaalde websites van derden (zoals sociale mediaplatforms).

– Om u essentiële updates voor producten te bieden.

– Zolang u ermee instemt dat wij dit doen.

Gegevens uit producten

We verzamelen geen persoonsgegevens uit producten. Eventuele geleverde product software van derden kan diagnostische functies bevatten en kan technische gegevens van het product versturen. Dit omvat geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt volgens het beleid van de softwaremakers en het is aan te raden deze goed door te nemen. Deze gegevens zullen worden gebruikt;

– Om updates en diensten te kunnen leveren zoals updates en upgrades van de software in het product en ook eventuele apps waarmee het product verbinding maakt;

– Om de producten, technologieën en diensten te verbeteren.

U hebt het recht bezwaar te maken dat we uw gebruik van onze verbonden producten en apps voor deze doeleinden observeren. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’.

Gegevens uit uw online interacties

We gebruiken de persoonsgegevens uit uw online interacties om te achterhalen of delen van onze website mogelijk niet zo goed werken als de bedoeling is, zodat we dit kunnen verbeteren voor u en andere gebruikers.

U hebt het recht bezwaar te maken dat we uw gebruik van onze website voor deze doeleinden observeren. Voor meer informatie over hoe u gebruikmaakt van uw recht om bezwaar te maken, leest u het onderstaande gedeelte ‘Uw opties en keuzen’.

Andere manieren waarop uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt

We gebruiken uw persoonsgegevens:

– Bij geschillen, claims of onderzoeken met betrekking tot uw product of garantiekwesties.

– Om frauduleuze transacties op te sporen en te voorkomen;

– Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

Hoe rechtvaardigen wij de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens?

De wetten voor gegevensbescherming en privacy betekenen dat we een wettelijke rechtvaardiging moeten hebben voor de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.
We hebben uw persoonsgegevens voornamelijk nodig om:

– Producten en/of diensten aan u te leveren waarom u hebt gevraagd.

– Ervoor te zorgen dat onze producten, website goed werken.

Soms is ons gebruik van uw persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk om u onze producten en diensten te kunnen leveren of om ervoor te zorgen dat ze goed werken. Dit kan het volgende omvatten:

– Fraude opsporen en voorkomen.

– Ervoor zorgen dat onze website, producten en systemen beveiligd blijven.

– Ervoor zorgen dat onze processen, procedures en systemen zo efficiënt mogelijk werken;

Sommige persoonsgegevens die u met ons deelt (bijvoorbeeld wanneer u uw accountgegevens bijwerkt), worden aangeduid als optioneel. We leggen uit hoe we die gegevens gebruiken en als u ervoor kiest deze met ons te delen, stemt u ermee in dat we uw gegevens op die manier gebruiken. U kunt ons op elk moment vragen die gegevens te verwijderen door contact op te nemen met ons of door een e-mail te sturen.

Tot slot moeten we in sommige, relatief beperkte omstandigheden uw persoonsgegevens op een bepaalde manier verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens bekend moeten maken aan regelgevende of wet handhavende instanties.

In algemeen is de reden dat we uw persoonsgegevens verwerken, dat we direct of indirect onze producten, diensten en uw ervaring als bedrijf kunnen verbeteren. Ongeacht onze rechtvaardiging voor de verwerking van uw persoonsgegevens (of dit nu nodig is om u een bepaald product te kunnen leveren of dat het in ons ‘legitieme belang’ is) zorgen we ervoor dat we al het nodige doen om uw privacy te beschermen.

Ons contact met u

Wij houden u graag op de hoogte omtrent onze nieuwste producten, aanbiedingen en updates.

Dit doen we op verschillende manieren, zoals per e-mail, post, via sociale media en per telefoon, maar alleen met uw goedvinden.

Wij sturen u alleen marketinginformatie als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden die deze voor hun eigen marketingdoeleinden zouden willen gebruiken.

Wij geven u de keuze om op elk gewenst moment aan te geven dat u niet langer ondersteunings- of marketinginformatie wilt ontvangen.

Ondersteuning voor eigenaren van een product

Zo nu en dan gebruiken we uw persoonsgegevens om u te helpen met de producten die u bezit. Dit doen we op uiteenlopende manieren, zoals per e-mail, post, telefoon.

Wanneer u onze producten of diensten gebruikt, sturen we u de volgende ondersteuningsinformatie:

– Nuttige informatie over het product of de dienst die u gebruikt.

– Herinneringen over het onderhoud van uw product.

– Herinneringen over aanbevolen updates of upgrades of software waarvan we denken dat ze de prestaties van uw product verbeteren.

– Informatie over hoe en wanneer u hulp van de experts kunt krijgen als u ondersteuning nodig hebt.

– Informatie over uw garantie.

– Meldingen over belangrijke aspecten in verband met productveiligheid of aankondigingen over het terugroepen van producten.

We sturen u ondersteuningsinformatie tenzij u uw voorkeuren wijzigt of ons laat weten dat u deze informatie van ons niet meer wilt ontvangen. Raadpleeg het gedeelte hieronder voor meer informatie over de procedure hiervoor.

Als uw gegevens zijn veranderd, laat dit ons dan weten, zodat we met u in contact kunnen blijven.

U kunt de manier veranderen waarop wij contact met u opnemen m.b.t. onze producten, diensten en ondersteuning

We sturen u alleen marketinginformatie als u hebt aangegeven dat u daarmee instemt. U kunt de wijze waarop wij contact met u opnemen op de volgende manieren veranderen:

Aanmelden/contact met mij gaan opnemen

Mocht u nog niet eerder hebben gevraagd om u marketinginformatie te sturen, kunt u ons vragen daarmee te beginnen door:

Contact op te nemen met onze verkoopafdeling en aan te geven dat u informatie van ons wilt ontvangen; of

U aan te melden bij uw account op onze website en uw voorkeuren en gegevens te wijzigen.

Uw voorkeuren wijzigen

Als u eerder hebt aangegeven dat u door ons benaderd wilt worden, maar de manier waarop we dat doen wilt veranderen, kunt u uw voorkeuren bijwerken door:

Contact op te nemen met onze afdeling verkoop en aan te geven dat u de manier waarop wij contact met u opnemen, wilt wijzigen of bijwerken, of

U aan te melden bij uw account op onze website en uw voorkeuren en gegevens te wijzigen.

Afmelden/geen contact meer met mij opnemen

Als u geen marketing- of ondersteuningsinformatie meer wilt ontvangen (dit wordt ook wel ‘afmelden’ genoemd), kunt u dat op ieder moment doen door:

– Contact op te nemen met onze afdeling verkoop en aan te geven dat u deze informatie niet meer wilt ontvangen;

– Gebruik te maken van de optie Afmelden die standaard is opgenomen in iedere nieuws e-mail.

– U aan te melden bij uw account op onze website en uw voorkeuren en gegevens te wijzigen.

– Een e-mail te sturen naar onze afdeling verkoop: verkoop@diamondtelecom.eu en uw wensen kenbaar te maken.

Welke persoonsgegevens deelt Diamond Telecom Products BV met derden?

We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen en delen ze alleen zoals uiteengezet in dit privacy beleid of wanneer u ons daarom vraagt.

Delen binnen de organisatie
De meeste processen, procedures en systemen worden gedeeld binnen de organisatie, wat betekent dat we uw persoonsgegevens met elkaar delen. We zorgen ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt is tot onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben. Alle medewerkers begrijpen hoe en waarom we uw persoonsgegevens beschermen.

Externe verwerkers
We delen uw persoonsgegevens met bepaalde externe dienstverleners. Zij moeten uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en mogen deze niet gebruiken op een andere wijze dan door ons is verzocht en alleen overeenkomstig dit privacy beleid. Zij hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor deze dienstverlening.

Deze externe verwerkers vallen in de volgende categorieën:

– Degenen die ons helpen onze producten bij u te bezorgen.

– Derden die ons helpen met mailingdiensten, productonderhoud en -reparatie, de verwerking van productaankopen, financiële diensten, accountancydiensten, administratieve diensten, IT-technologie (zoals gegevensopslag), beveiligingsdiensten en verzekeringsclaims.

– Derde partij voor advertenties en marketing

We gebruiken een externe partij voor onze nieuwsbrieven. Zij behandelen deze informatie vertrouwelijk en volgens hun privacy beleid. We gebruiken een minimum aan persoonsgegevens om een nieuwsmailing mogelijk te maken.

Andere derden

Wij delen uw persoonsgegevens ook indien de wet ons daartoe verplicht, inclusief juridische procedures, een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of om te voldoen aan andere nationale, regionale of plaatselijke wetgeving.

Als u meer informatie wilt over hoe we uw persoonsgegevens delen, stuur dan een e-mail naar ons.

Koppelingen naar websites van derden

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites. Deze websites worden niet door ons beheerd en we hebben daar ook geen invloed op. Voor websites van derden kan een eigen privacy beleid van toepassing zijn met uitleg hoe uw persoonsgegevens wordt gebruikt en gedeeld. Lees het betreffende privacy beleid aandachtig voordat u deze websites gebruikt en u zich kunt vinden in de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die worden vermeld in dit privacy beleid en zolang de wet dit ons verplicht. Koopt u bij ons een product dan bewaren we de aankoop gegevens en persoonlijke informatie voor minimaal de wettelijke duur en ten minste de garantietermijn.

Uw keuzen en mogelijkheden

Waar mogelijk heeft u de controle over de persoonsgegevens die we over u verzamelen en bewaren om ervoor te zorgen dat deze correct zijn en conform uw voorkeuren. U hebt het recht de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, aan te vullen en te wijzigen. Desgewenst kunt u de manier waarop we contact met u opnemen wijzigen. Zie het gedeelte hierboven U kunt de manier veranderen waarop wij contact met u opnemen m.b.t. onze producten, diensten en ondersteuning.

In bepaalde omstandigheden kunt u:

– Bezwaar maken dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden.

– Ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

– Ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te wissen.

– Ons vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een externe dienstverlener.

Houd er rekening mee dat die rechten niet altijd gelden en dat er bepaalde uitzonderingen op zijn. We moeten uw identiteit bevestigen voordat we ingaan op bepaalde verzoeken.

Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar administratie.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en we gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen. D.m.v. toegangscontroles beperken en beheren we de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, beheerd en behandeld. Ons personeel is adequaat op de hoogte gebracht m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens en bijkomende procedures. We kunnen u om een identiteitsbewijs vragen voordat we uw persoonsgegevens met u delen.

In het onwaarschijnlijke geval dat de bescherming van persoonsgegevens in het geding komt en wij u daarover moeten informeren, doen we dit.

Wij evalueren en wijzigen dit privacy beleid ten minste eenmaal per jaar en vermelden hieronder de datum van de meest recente wijziging.

Als we ons privacy beleid wijzigen zullen we dit publiceren met vermelding van de bijzonderheden en wijzigingen. Als wij over uw e-mailadres beschikken, kunnen we u ook een e-mail sturen met informatie over deze wijzigingen. Zo nodig vragen wij u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Dit privacy beleid is voor het laatst geëvalueerd en bijgewerkt in mei 2018.

Contact met ons opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u een klacht indienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens die we over u hebben gebruiken, stuur dan een e-mail of brief naar onze afdeling Administratie.

U kunt ook contact opnemen met de relevante toezichthouder of instantie in uw land die verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact opnemen met onze Administratie, per e-mail of schriftelijk naar;

Diamond Telecom Products BV

Vennenweg 7

5807 EH Oostrum Lb.

T +31 478 580222

Email Administratie

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op